winkelmandje 
menu

Privacyverklaring 

Hompeltje & Pompeltje

Uw privacy is erg belangrijk voor ons!

Met onze webwinkel willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, en daarvoor hoeven we echt niet alles van u te weten. We bewaren daarom alleen informatie die noodzakelijk is. We proberen niet om uw voorkeuren vast te stellen. We maken geen profiel van u aan.

Cookies alleen voor u

Onze webwinkel maakt gebruik van twee cookies. Die zijn niet bedoeld om iets over u te weten te komen, maar alleen om het winkelen mogelijk en makkelijk te maken.

 • Om iets in het winkelmandje te kunnen stoppen, is een tijdelijk cookie nodig. Het verdwijnt vanzelf als u de browser afsluit.
 • Als u dat wilt, kan bij het bestellen uw klantnummer versleuteld bewaard worden in een cookie op uw computer. Bij een volgende bestelling worden dan automatisch uw naam en adres voor u ingevuld.

Deze cookies doen verder helemaal niets, maar u kunt ze desgewenst zelf verwijderen in uw browser.

Geen pottenkijkers

In onze webwinkel vindt u geen inhoud die afkomstig is van andere websites, en waarmee deze sites u zouden kunnen identificeren.

Dus ook geen:

 • Trackers van Google Analytics.
 • Reclames of cookies afkomstig van andere websites.
 • Tweets van Twitter.
 • Duimpjes van Facebook. In plaats daarvan is er een knopje waarmee u een interessant product op uw Facebookpagina kunt zetten, maar waarmee Facebook niet zomaar iets over u te weten kan komen.
Beter en veiliger

Tijdens uw bezoek aan onze webwinkel kunnen bepaalde (technische) gegevens worden opgeslagen in een logfile. Dit zijn b.v. uw IP-nummer, de naam van uw browser en besturingssysteem. Deze logfiles dienen uitsluitend om onze dienstverlening nog beter te maken en om de veiligheid te kunnen waarborgen. Logfiles worden niet langer dan één week bewaard.

We delen niets met anderen

Andere partijen dan de medewerkers en verwerkers van Hompeltje & Pompeltje hebben geen toegang tot uw gegevens. Persoonsgegeven worden uitsluitend gebruikt op de wijze die in het Privacybeleid hieronder worden beschreven.

Privacybeleid van Hompeltje & Pompeltje

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hompeltje & Pompeltje verwerkt van haar klanten en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u klant wordt van Hompeltje & Pompeltje, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Hompeltje & Pompeltje
Mevr. H. Janssen
Guus Kuyerzijde 4
2353 LR Leiderdorp
071 541 6560

Kamer van Koophandel nummer 28066506

2. Welke gegevens verwerkt Hompeltje & Pompeltje en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw aankopen of inschrijving op de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 2. adresgegevens, eventueel postadres
 3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
 4. Toegangs - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer)
 5. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 Hompeltje & Pompeltje verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact m.b.t. uw aankopen, voor de verzending ervan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over nieuwe aanwinsten, activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Hompeltje & Pompeltje. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Bewaartermijnen

Hompeltje & Pompeltje verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Hompeltje & Pompeltje passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Hompeltje & Pompeltje gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. De verwerkers zorgen voor een passende beveiliging tegen verlies, wijziging, aantasting en onrechtmatige kennisname

4.3 Persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt en niet gedeeld met andere partijen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de klantenadministratie van Hompeltje & Pompeltje () kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hompeltje & Pompeltje zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenadministratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Hompeltje & Pompeltje uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de onze afdeling klachten: .

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie:

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Privacyverklaring versie 17 mei 2018]